vrijdag 16 maart 2018

je Essentie volgenUiteindelijk heb je alleen nog maar jezelf.
Maar dit betekent niet dat je een gesloten bolwerk bent waar niks in kan, waarin je niks toelaat, je door niks laat raken.
Het betekent juist open en ontvankelijk zijn.
Juist wel jezelf durven laten raken.
Durven emoties toe te laten.
Maar t hier niet bij laten.
Ze proeven, alles proeven, alles tot je laten spreken.
Het bewustzijn laten spreken heeft grote gevolgen.
Geen schijn meer, geen spelletjes, want t bewustzijn doorziet alles. Je Weet t als je niet eerlijk bent, jeZelf verloochend, als je niet luistert.
Want dan ben je niet meer heel, niet meer in harmonie. Dan is de Verbinding verloren en hoe helderder het bewustzijn kan spreken hoe eerder je het zult ervaren.

Mensen om je heen spreken misschien iets heel anders uit. Dan is t niet makkelijk om trouw te blijven. Trouw te blijven aan je bewustzijn, aan je Essentie. Je kunt helemaal alleen komen te staan. Niemand meer die je begrijpt, die in je gelooft, die de zin ziet van de keuzes die je maakt, van dat wat je doet. Als er oordeel is, je verstoten wordt, uitgelachen, gehoond, als er boosheid is, verwijten.
Alles kan gebeuren, maar uiteindelijk blijf je trouw aan je Essentie. En toch laat je alles toe, tot je spreken, door je heen gaan, wat het je wil zeggen. Maar je Essentie heeft t laatste woord.
En alle schijn zal verdwijnen. Alles wat oud is. Contacten die alleen je illusie bevestigden, die je vast zouden willen houden in dit oude, ze verdwijnen. Of je maakt jezelf ervan los.
Misschien komen er nieuwe contacten, misschien ook niet.
Maar als je in harmonie bent met je Essentie, is er ook geen afhankelijkheid meer. Je voelt je heel, vervuld, en uiteindelijk toch verbonden met alles en iedereen.
In alle eenvoud volg je de Stroom van binnenuit, en je voelt jezelf hierdoor gedragen en beschermd.


Kagib

De uitgesproken woorden:


dinsdag 13 maart 2018

mee met de StroomMeestromen.
Het is geen mystiek zweverig gepraat.
Het is, het kan alledaagse concrete realiteit zijn, worden.
Een onfeilbaar innerlijk richtsnoer van waaruit je het leven vorm kunt geven.
In alles.
Dat is ook t mooie van deze tijd. Wat 'vroeger' in heel abstracte symbolieken en beelden tot uitdrukking gebracht werd, alleen voor ingewijden leesbaar, wordt nu heel helder verwoordt. Voor ieder te begrijpen als je t wil begrijpen, wil toelaten.
Als de Verbinding er is, met jouw Essentie, dan kan die je alle informatie geven die je nodig hebt. Op het juiste moment komen er gedachten naar boven, borrelen naar boven, geven de richting van je leven, waar de Stroom heen wil, in het moment. Inspiratie kan wakker worden. Inzichten die waarlijk bevrijding kunnen betekenen. Sluiers die weggehaald worden, helder Zien wat is.Als alle eigenwilligheid verdwenen is.
Alles wat jij wil.
Wat jouw ikje wil.
Waar jouw ikje aan vast wil houden.
Waar het ikje vol van is.
Dan kun je ontvangen uit de Bron.
Ontvangen uit jouw Bron.
Alles wat je nodig hebt.
Onuitputtelijk.
Hoemeer jij leeg wordt van jezelf hoemeer je de Bron, de Essentie kunt ervaren, hoemeer de Essentie jou van binnenuit kan leiden, begeleiden, elk moment van de dag. Tot in t meest practische, alledaagse. Wat je eet of niet, je boodschappen, wat wel of niet te doen, welke contacten wel of niet te maken, echt in alles.
Als je alles over gegeven hebt.
Als je het niet zelf denkt te weten.
Dan kan het leven zo groots en ruim worden.
Zo vol en levend.
Zo harmonieus stromend met alles en iedereen verbindend.
Dan ben je weer Vrij, waarlijk Vrij.
Overal waar je bent, wat je ook doet, want je hebt de Vrijheid binnenin gevonden.
Liefde en vervulling.


Kagib

De uitgesproken woorden:


dinsdag 6 maart 2018

jezelf zijnHoe dat onderscheid te ervaren wat nog wel jouw ikje is, en wat niet?
Een belangrijke toetssteen is, voelt t vrij. Is het niet beladen, heeft t geen lading, geen emotionele lading, fixatie, beklemming? Wil jij nog iets zeggen, iets doen en verbindt je hier iets aan? Ontstaat daardoor een stuk van opwinding?
Dan weet je dat jij aan t woord bent en niet je Essentie.
De uitdrukking van Essentie is totaal vrij. Het stroomt uit zonder er iets speciaals mee te willen of te moeten. Het moment roept iets op, en dat komt tot uitdrukking. Jij spreekt niet meer, jij handelt niet meer. Het spreekt en handelt door jou heen. In alle eenvoud, gewoon dat wat nodig is.
Dat is jeZelf zijn.
Jij bepaalt niet wat er opgeroepen wordt, het moment roept iets op. Dat is alles, en in dit Eeuwige moment stroom je verder.
En daar gaat t uiteindelijk ook om, om in dat Eeuwige moment te blijven, daar voeling mee te houden. Dan ben je niet van de tijd, dan omvat je de tijd. Dan drukt zich dat uit wat is van de Eeuwigheid.
Zo blijft alles puur, en de grootste wonderen kunnen zich openbaren, tot uitdrukking komen. Maar daar ben je niet mee bezig. Je stroomt gewoon mee. Je voelt jezelf gedragen, licht, in dit Jezelf zijn, beschermd. Vervuld door die Essentie, vervuld door het Leven.

Dit is de kern van de terugkeer in t paradijs na een lange reis. Je bent nu bewust. Je zult bewust Zijn, van alles, van het Al. En daardoor is t een vrije dans geworden, je Weet.
Het kan heel persoonlijk zijn, ook onpersoonlijk, wat t moment maar oproept. Wat de ander maar oproept, welke mogelijkheden er maar zijn.
Liefde is uiteindelijk niet onpersoonlijk, want je hebt lief, je hebt de ander lief, het andere lief. Je vraagt je niet af hoe dit komt. Het is juist vrij gekomen door de reis die je gegaan bent. Door het begrip dat gegroeid is. Het omvatten, het bevatten van alles. Het is geworteld op aarde, in alles. Het blijft niet in de lucht hangen als n idee. Het heeft handen en voeten gekregen, je hebt lief. Je hoeft er niks voor te doen, je hebt lief, je Weet.
Het totale leven, alles wat zich hier op aarde afspeelt, draait erom om dit binnenin vrij te maken, zichtbaar te maken, tot uitdrukking te laten komen. Dan is de leerschool van de aarde voorbij, en mag t een waar feest zijn het leven, alles wat het omvat.

Kagib

De uitgesproken woorden:


vrijdag 2 maart 2018

denken en de LiefdeHet is toch gewoon zo, in essentie, in de Essentie zijn we Liefde.
Om wat voor reden dan ook hebben we r van alles omheen gebouwd, van waaruit we zijn gaan leven, of vaker overleven. De Liefde raakt helemaal verborgen, omdat we een eigen leven zijn gaan leiden. Iets opbouwen op een basis die verstoken is van Liefde.
Een ego.
En is dat ego niet voornamelijk het denken?
Heeft het denken niet zo'n ongelooflijke grote plek in ons leven gekregen?
En daardoor de eilandjes opgebouwd vanuit dat denken. Van daaruit hebben we ons geïsoleerd van elkaar in dat wat we denken te weten, denken dat is, denken wie de ander is, hoe t leven is, wat belangrijk is. Eindeloos beelden die tussen de Liefde in gaat zitten. Denken dat nooit hier is. Nooit nu is.
Het verleden, het eindeloze verleden dat door dit denken spreekt.
Waarin we ons veilig voelen, waarin we ons koesteren, maar vaak ook zo koud is. Waarmee we ons overeind houden.
We denken iets te zijn, iets te moeten zijn, iets te moeten doen.
Zoveel stemmen die door dit denken spreken.
Het leven dat ons vervormd heeft, misvormd door ervaringen, wonden die geslagen zijn. Innerlijke wonden die ons vaak nog steeds bepalen, zich vastgezet hebben, het leven inkleuren.

Maar als ik je even mee mag nemen.
Mee mag nemen naar het nu, wat nu is, alleen maar dit moment dat je dit leest.
Dat je nog niks weet, helemaal leeg bent, van wat was. Er is niks gebeurd, alleen maar dit nu. En er hoeft heeeeeeelemaal niks te gebeuren in de toekomst.
Er is alleen zijn, zitten, hier, dit lezen, en voelen, diep voelen, diep inademen dat nu. En weer uitademen in het nu.
Er is niks meer dan het hier en nu zijn.
En probeer dan te voelen, het is er echt, het is er altijd, die Liefde, in jou, om jou, die er nu is. Die er elk moment is, onder al dat denken.
En die Liefde is in iedereen, ook elk moment, diep binnenin zijn wij een.
In dit nu is er alleen maar Liefde. Probeer t, laat t door je heenstromen, in dit moment is er alleen maar Liefde, ben jij Liefde, is alles Liefde.
Jij bent Liefde, wat je ook denkt te zijn.
Je bent niets, je hoeft niets te zijn, je bent Liefde.
Adem maar in, en weer uit, Liefde, Liefde, Liefde. Laat het je vullen, vervullen, door je heen stromen.
Zolang je wil.
Deze Liefde is er voor jou, altijd, wil je omarmen, verwarmen, vervullen, dragen, beschermen, en houdt van jou.
Leg je hand maar op je hart en voel die Liefde bij elke in en uitademing, alles Liefde.

Kagib

De uitgesproken woorden:


dinsdag 27 februari 2018

over de Liefde


Hoemeer ik mezelf ken, hoemeer ik tot de conclusie kom dat ik niets ben.
En hoemeer ik tot niets gekomen ben, tot niets kom, hoemeer ik iets ervaar dat zo leeg is en tegelijkertijd zo vol. Het is niet in woorden te beschrijven.
Het is, het blijft over.
Het omvat, het is een, verbonden met het Al, met Alles.
Er zit geen verlangen in, geen verwachting.
Het is Liefde.
En alles, alles is daarin helemaal goed en vervuld.
Het kan uitstromen voor wie maar wil, voor wie er zich maar voor opent, maar het hoeft niet. Het mag, het kan, er is een mogelijkheid tot.
Geen afhankelijkheid van.
Het stroomt over, en toch kan t ook stil binnenin blijven.
Het is niet van t denken, niet van emoties.
Het is vrijgekomen door inzicht en begrip voor alles dat emoties opwekte, dat beklemde, dat vast zette, dat zich hechtte, dat invulde, dat verwachtingen koesterde, dat kleurde.
En zo mocht dit alles verdwijnen, en de Liefde bleef over.
Ja de Essentie, de Liefde is wat overblijft, wat uiteindelijk bij iedereen zal overblijven als wij verdwenen zijn.
Het is niet van de tijd, het is van de Eeuwigheid, het is Eeuwig.
Het is uiteindelijk de enige werkelijkheid, Waarheid die overblijft.
In deze Liefde kunnen we pas waarlijk samen komen, en waarlijk verbondenheid voelen, een voelen, een zijn.
Geen gebondenheid, geen pijn, geen schijn.
In deze Liefde zullen we elkaar waarlijk zien.
In deze Liefde zullen we elkaar waarlijk liefhebben.
Het is onafhankelijk van t jasje dat we nu aanhebben, alles wat we denken te zijn, denken te moeten zijn, behoren te zijn.
Maar ook dit alles wordt omvat in die Liefde als die vrij heeft mogen komen.
Dat is t mooie van het leven, van de Liefde.
Het is geen egoïsme, het heeft alles lief, iedereen lief, als een vanzelfsprekendheid.
Niemand hoeft er iets voor te doen, of te zijn.
En uiteindelijk is die Liefde in iedereen aanwezig.
Je voelt het als je in die harmonie bent, in t paradijs bent.
Dan voel je jezelf licht, want het Licht draagt je.
Dan is er geen enkele druk, geen emotie, geen beladenheid.
Er is een innerlijke blijheid, zachtheid, en alles is gewoon helemaal, helemaal goed.
Je hebt lief, alles en iedereen, omdat je lief hebt, het is het meest natuurlijke wat er is.
Je omarmt het leven met alles wat t bevat, omvat, wat maar om je heen is, wat t maar is.
Iedereen die uit jou wil drinken, mag van jou drinken. Overal waar je bent is de Liefde en je bent er totaal niet mee bezig wat voor uitwerking je op iemand hebt.
Je Bent die je bent.
Als iemand zich opent, geef je, alles wat je hebt, alles wat maar in dat moment wil uitstromen, wat maar nodig is, wat dat moment maar vraagt, wat maar tot uitdrukking wil komen.
Totaal onbevangen.
En als iemand gesloten blijft, ook goed, ook die persoon omvat je met Liefde.
Er hoeft niets te gebeuren, alles mag/kan gebeuren.
Het is een dans van de Liefde.

Kagib

De uitgesproken woorden:

http://we.tl/wb2COi8lTz

vrijdag 23 februari 2018

ego en egoloosheidHet is zo subtiel, wat wel of geen ego is. Het is eigenlijk jezelf in de gaten krijgen. In de gaten krijgen waar je ertussenin springt. Waar je associeert, reageert vanuit jouw bestaande denkwereld hoe mooi die denkwereld ook is. Hoe goed je t ook bedoeld, uiteindelijk is t dan jouw wereld. Dan wordt t heel moeilijk nog te proeven wat werkelijk is, en van daaruit wat werkelijk nodig is. Hoe hoogstaand je idealen ook zijn, als t een patroon is, een automatisme sla je misschien soms of vaker helemaal de plank mis.
Het ego springt er zo snel tussen. Jouw achtergrond, jouw idee, dat wat je geleerd is, dat wat je goed vindt of niet goed, dat wat behoort te gebeuren, dat wat je als een ideale wereld ervaart, dat wat hoogstaand is, dat wat je denkt dat iemand nodig heeft..
Het is jouw verleden, jouw achtergrond, jouw beleven, jouw wereld.
En juist daardoor kan de Essentie niet meer reageren. Jouw Kern, dat wat alles omvat. Dat wat precies Weet wat nodig is in dat moment. Dat en niets anders.

En toch, een helder zien is mogelijk. Zien wat is, als je eerst de ander helemaal toegelaten hebt, tot je hebt laten spreken, binnen gelaten hebt, totaal geproefd hebt. En dit kan heel snel gebeuren, duurt geen uren. Maar t is voorwaarde om de Essentie in jou als volgende stap te laten reageren.
Dan reageer jij niet meer, niet meer het verleden, niet meer jouw waarden en normen maar dat wat buiten de tijd staat.
Elk moment vraagt iets anders, daar komt t op neer.
Maar als jij reageert, kan de Essentie in jou niet meer reageren. Dan stap je tussen de Stroom, heb je de Stroom ingekaderd, ingekleurd, met jouw achtergrond en beleven.
Het komt eropneer dat het de bedoeling is dat we n lege spiegel worden die zuiver weerkaatst, reageert op dat wat is.
Dan zal moment na moment zich het enig juiste ontvouwen. Wat voor aangezicht dit ook krijgt.
Wat aan het die lege spiegel worden vooraf gaat is een intens zelfonderzoek. Aandacht, durven jezelf te zien, durven je patronen te zien, durven te zien waar je vooroordelen zitten. Jouw idee, jouw emoties, jouw kleuring. Overal waar jij nog aanwezig bent met jouw achtergrond en beleven.
Zien wat is, wat nu is. Geen schijn, geen verbloeming, maar helder durven zien dat wat is.
Wil dit proces plaats kunnen vinden dan is totale openheid voorwaarde. Durven het leven toe te laten, met alles erop en eraan. De ander toelaten, de ervaring toe laten, wat er maar is. Maskers af, of je masker doorzien, muren omlaag, of je muren doorzien.
Dat is zelfkennis, dat is Bevrijding. Zo kun je waarlijk gewoon in dat wat je bent bevrijding betekenen. Een waarlijk Lichtpuntje voor de ander, zonder dat je hier iets voor hoeft te doen of te zeggen.
Uiteindelijk zijn we altijd een spiegel voor de ander, maar lege spiegels zijn er nog maar heel weinig te vinden, en uiteindelijk het meest kostbaar op aarde.

In de Liefde doe jij niet meer. De Liefde doet niet, de Liefde is. Jij zult dan Zijn in Liefde en verbonden en een zijn met alles en iedereen.
Liefde is.
Liefde is wat het is, zonder beelden of invulling.
En als jij Liefde bent, dan heb je lief zonder verlangen of verwachting. Je Liefde stroomt uit en wie er iets mee wil mag t indrinken. De Bron is onuitputtelijk en onafhankelijk van de reactie.
Het is zo'n mooi woord, vol-ledig.
Als je in de Liefde bent, dan ben je leeg van jezelf geworden en vol van de Liefde die vervulling geeft aan alles.
Overal waar ego is, overal waar jij bent is uiteindelijk de Liefde niet.
Maar ook dit omvat de Liefde met Liefde en begrip.
Hoemeer jij verdwijnt, hoemeer de Liefde in alle eenvoud uit mag/kan stromen.
Dat is toch de zin van t leven, dat wij verdwijnen?
Zijn wij niet de val, of dat wat we denken te zijn, denken te moeten zijn, behoren te zijn, behoren te doen?


Kagib

De uitgesproken woorden:


dinsdag 20 februari 2018

de WilDe ware verantwoordelijkheid.
Niet die verantwoordelijkheid leggen in de handen van onzichtbare wezens. Of wezens die een stem gekregen hebben, maar ons eigen antwoord.
Waar antwoorden we op en waarom?
We Weten t antwoord zelf, maar willen we t weten?
Waar reageert dat denken?
Het is zo veilig volgens de gebaande paden je voort te bewegen.
Vanuit dit denken, vanuit het verleden.
Duidelijk, geen onzekerheid, maar zo ook nooit waarlijke vrijheid vinden.
Waarlijk Liefde en vervulling.
Omdat dit denken altijd verweven is met angst.
Zien wat is.
Voelen wat is.
Brrrrrr.
Niets om je aan vast te houden?
Dit betekent dus ook pijn voelen ja, en onmacht, en wanhoop.
Maar juist door t toe te laten, verdwijnt t, dat is t wonderlijke.
Door t toe te laten, wat t ook is, zonder er iets anders van te maken, kan t ontmaskert worden. En t blijkt niets te zijn.
Het lijkt heel angstig je over te geven aan de Stroom, echt de Stroom.
Durven je gevoel te volgen. Wat je nu voelt, wat nu is, zonder het denken ertussen te zetten.
De jamaars?
Gewoon volgen dat wat is, waar de stroom ook heen gaat.
Als er illusies zijn, zullen ze op deze manier op de snelste manier oplossen in de waarheid.
Het Weet precies wat nodig is, wat jij nodig hebt.
Jij zult t dan Weten, als je t durft toe te laten.
Als je jezelf durft over te geven, durft te openen voor die stroom.
Het lijkt zo onveilig maar t is het meest veilige wat er is.
Als je eigenwilligheid verdwijnt. Als je er niet meer tussenin springt met het je beter denken te weten. Echt slechts puur het nu durft te proeven, wat nu voelt, wat nu wil, waar de stroom nu heen wil. Elk moment weer zul je dan gedragen worden, beschermd. Mag waar nodig heling en bevrijding komen, inzicht.
Dan mag het Licht in jou zich tonen. Het Licht dat altijd schijnt in de duisternis.
Het Licht doorziet je.
Dit kan pijn doen.
Dit kan confronteren.
Misschien worden alle schijnbare zekerheden wel onder je voeten weggemaaid.
En toch zal uiteindelijk blijken dat dit het beste was wat je ooit had kunnen overkomen.
Het Licht oordeelt hierin niet. Het Licht, het bewustzijn Weet precies wat voor je nodig is, wat gezien wil worden, waar de stroom heen wil. Hoe confronterend het soms of vaker ook is voor t ego.
Overgave aan jouw waarheid van nu.
Dit is uiteindelijk het enige wat belangrijk is.
Dit hoeft niet de Waarheid te zijn, maar als je niks verbloemd, geen schijnspelletjes speelt. Als je oprecht bent, zal ook dit zo snel mogelijk en met Liefde ontmaskert worden. Zo kun je dan van waarheid tot waarheid gaan totdat de Waarheid zich mag/kan openbaren.
Zien wat is.
Durven voelen wat is.
Meer is niet nodig.
Dit is de weg, naar de ultieme Bevrijding.

Kagib